Grønne spirer

 

Om Grønne spirer

 

Hvorfor jeg valgte den vej? 

 

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for institutioner og dagplejere.

 

"Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har overordentlig stor gavn af de stimuli naturen kan give. Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige og sansemæssige muligheder uderummet byder på."

 

Når man er grønne spire laver man en årsplan

 

med de emner man vil nå dette år.

 

Det kan bla. være at samle brombær og så gå hjem

og lave marmelade af det.

 

Eller besøge en gård med dyr.

 

Børnene lærer om naturen vi sår små frø og ser dem kommer op af jorden.

 

Samler blade som vi tager med ind og laver kreative ting med.

 

 

Kriterier for at modtage

det lille Grønne Flag:

 

 

Naturen skal ind i dagligdagen ved;

 

- børnene kommer ud hver dag

 

- dagplejen er på udflugt i naturen hver uge

 

- børnene introduceres til årstidernes skiften, vejr og vind

 

- børnene er med til at plante, så og høste og får dermed indsigt i madens vej fra jord til bord.

 

 

Dagplejeren laver en årsplan med naturaktiviteter for hver måned.

 

Denne årsplan skal indsendes til Friluftsrådet.

 

Grønne spires certifikat underskrives af dagplejer og Friluftsrådet og skal hænge synligt for forældre og andre i dagplejen.

 

 

Grønne spirer fordi

 

Ude  børn er sunde børn.

 

Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen

 

Der er klart at naturens positive påvirkninger starter tidligt.

Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har stor gavn af de stimuli  naturen kan give.

 

Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.

 

 

 

 Du kan læse mere om Grønne spirer her på hjemmesiden

www.groennespirer.dk